VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
TROLLHÄTTAN
SV

Drivhuset Högskolan Väst

Styrelsen

Drivhusets styrelse består av nyckelpersoner från högskola, organisationer och näringsliv, samt av representanter från våra stiftare – Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum och Studentkåren vid Högskolan Väst. De har alla olika bakgrund och besitter olika typer av kompetens och kontakter. Gemensamt för ledamöterna är att de har ett stort intresse för entreprenörskapsfrågor.

Anna Lärk Ståhlberg
Ordförande
Fyrbodals kommunalförbund

Eivind Vogel-Rödin
Vice ordförande
Innovatum

Elin Eliasson
Ledamot
Studentkåren vid Högskolan Väst 

Andreas Sülau
Ledamot
Högskolan Väst

Emma Wikström 
Ledamot 
Combitech

Patrik Westdahl
Ledamot
Erik Hemberg Fastighets AB

Om Drivhuset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!