VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
TROLLHÄTTAN
SV

Styrelsen

Drivhusets styrelse består av nyckelpersoner från högskola, organisationer och näringsliv, samt av representanter från våra stiftare – Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum och Studentkåren vid Högskolan Väst. De har alla olika bakgrund och besitter olika typer av kompetens och kontakter. Gemensamt för ledamöterna är att de har ett stort intresse för entreprenörskapsfrågor.

Dan-Erik Palm
Ordförande
Innovatum

Malin Olsson
Ledamot
Studentkåren vid Högskolan Väst 

Elisabeth Jansson
Ledamot
Högskolan Väst

Sonja Andrén 
Ledamot 
Innovatum

Anna Lärk Ståhlberg
Ledamot
Fyrbodals kommunalförbund

Patrik Westdal
Ledamot
https://www.ehfab.se/

Malin Jakobsson
Ledamot
https://dalsspira.se/

Om Drivhuset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!