VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
TROLLHÄTTAN
SV

Drivhuset Högskolan Väst

Styrelsen

Drivhusets styrelse består av nyckelpersoner från högskola, organisationer och näringsliv, samt av representanter från våra stiftare – Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum och Studentkåren vid Högskolan Väst. De har alla olika bakgrund och besitter olika typer av kompetens och kontakter. Gemensamt för ledamöterna är att de har ett stort intresse för entreprenörskapsfrågor.

Anna Lärk Ståhlberg
tf. ordförande
Fyrbodals kommunalförbund

Eivind Vogel-Rödin
Ledamot
Innovatum

Malin Olsson
Ledamot
Studentkåren vid Högskolan Väst 

Elisabeth Jansson
Ledamot
Högskolan Väst

Sonja Andrén 
Ledamot 
Innovatum

Patrik Westdal
Ledamot
Erik Hemberg Fastighets AB

Malin Jakobsson
Ledamot
Dalsspira Mejeri

Om Drivhuset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!